Kawasan Karst kelas tertentu


Kawasan yang memiliki salah satu atau lebih kriteria seperti berfungsi sebagai penyimpan air tanah secara tetap dalam bentuk akifer, mempunyai jaringan gua dan sungai bawah tanah, dengan segala keanekaragaman speleotem dan benda bersejarah di dalamnya, mempunyai kepentingan bagi perkembangan ilmu pengetahuan geologi, arkeologi, speleologi, biologi dan lain-lain, berfungsi sebagai pengimbuh air bawah tanah, mempunyai jaringan gua dan aliran sungai bawah tanah yang sudah tidak aktif, tetapi memiliki nilai ilmiah yang tinggi.