Key-bed


Perlapisan atau sekumpulan perlapisan batuan yang mudah diidentifikasi dan mempunyai karakteristik khusus (seperti litologi atau kandungan fosil) yang berguna untuk pengkorelasian pada pemetaan geologi permukaan maupun bawah permukaan